„Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” – POCU/665/6/23/134153

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

http://mh.edu.ro/images/fisiere/Anexa_2_Calendar_inscriere_primar_2021_2022.pdf

http://mh.edu.ro/images/fisiere/Anexa_1_Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2021_2022.PDF

http://mh.edu.ro/images/fisiere/Informare_prelucrare_date_caracter_persona_proces_inscriere_invatamanat_primar_2020.pdf

http://mh.edu.ro/images/fisiere/OME_3473_.2021.pdf

Informații cu privire la telverde instituit la nivelul inspectoratului școlar: numărul de telefon telverde, data de la care acesta este funcțional, programul de funcționare etc.;

  1. Sesizarea neregulilor și disfuncționalităților se poate face prin:TEL VERDE ISJ MH – 0 800 816 252

Program

Luni-Joi orele 08.00-16.00, Vineri 08.00-14.00

Condiții de înscriere în învățământul primar

Art. 5 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii. (2) Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Art. 6 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. (2) În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa nr. 1 la prezenta Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.