„Acțiuni pentru Dobândirea competențelor cheie prin Șanse egale la educație” – POCU/665/6/23/134153

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

http://mh.edu.ro/images/fisiere/Anexa_2_Calendar_inscriere_primar_2021_2022.pdf

http://mh.edu.ro/images/fisiere/Anexa_1_Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2021_2022.PDF

http://mh.edu.ro/images/fisiere/Informare_prelucrare_date_caracter_persona_proces_inscriere_invatamanat_primar_2020.pdf

http://mh.edu.ro/images/fisiere/OME_3473_.2021.pdf

Informații cu privire la telverde instituit la nivelul inspectoratului școlar: numărul de telefon telverde, data de la care acesta este funcțional, programul de funcționare etc.;

  1. Sesizarea neregulilor și disfuncționalităților se poate face prin:TEL VERDE ISJ MH – 0 800 816 252

Program

Luni-Joi orele 08.00-16.00, Vineri 08.00-14.00

Condiții de înscriere în învățământul primar

Art. 5 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii. (2) Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Art. 6 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. (2) În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa nr. 1 la prezenta Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

Lansarea proiectului Erasmus+ „CONNECTION OF HEALTH AND DAILY ROUTINES”


Școala Profesională din Corlățel, in calitate de partener european, anunta lansarea proiectului de parteneriat de schimb interșcolar în cadrul Erasmus+  intitulat „Connection of health and daily routines”, incepand cu data de 01.09.2020 (numar contract:2020-1-FR01-KA229-079783_5).
     Proiectul finantat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, se va derula pe o perioada de 24 luni, școala noastră având la dispozitie un buget de 23.710,4 EUR pentru implementare.      Proiectul reunește 5 școli din Franța, România, Polonia, Portugalia și Turcia Coordonatorul European al proiectului este COLLEGE EDOURD GLISSANT  din Franța, iar parteneri, alaturi de școala noastră Școala Profesională Corlățel, sunt: Kasim Sacide Ener Ortaokulu din Turcia; Agrupamento de Escolas Dr.Ferreira Da Silva din Portugalia; Szcola Podstawowa nr.25z Oddzialami Intergracyjnymi, Zespol Szcol nr.19 din Polonia.

      Grupul-ţintă vizează atât elevi cu vârsta cuprinsă între 7 şi 16 ani, cât şi cadre didactice din fiecare şcoală parteneră în proiect.
     Acest proiect s-a nascut din dorinta de a  crește calitatea stilului de viață al elevilor noștri, de a oferi o dimensiune internațională curriculumului școlar,de a crește interesul elevilor pentru a se implica în activități care promovează un stil de viață sănătos, promovează responsabilitate și educație pentru mediu.    
       Cetateanul de maine se doreste a fi unul ‘eco’, astfel, elevii, profesorii si personalul didactic sunt incurajati sa descopere complexitatea mediului in care traiesc, sa-si gaseasca locul lor acolo si sa devina constienti de posibilitatile de a dezvolta ‘obiceiuri durabile’, adica un mod de viata sănătos.
     Prin urmare, vom folosi această oportunitate pentru a-i face pe elevi să înțeleagă legătura dintre natură si oameni. Vom explora împreună natura din jurul nostru, impactul acțiunilor noastre asupra mediului și cum natura ne afectează sănătatea.  Sportul va fi folosit ca instrument pentru a comunica elevilor noștri informații legate de sănătate, dar de asemenea, pentru a ajuta la construirea de relații umane și teambuilding. Prin organizarea de competiții amicale, vom susține stabilirea obiectivelor, coeziunea echipei și stilul de viață activ.
     Rezultatele concrete ale proiectului nostru sunt: ​​chestionare, logo comun, site – uri web ale proiectului (pagină comună și pagina eTwinning), materiale promoționale, conferințe, afiș proiect, dicționar, grădina Erasmus +, videoclipuri „Îmi prezint școala ”, prezentări„ Obiceiuri sănătoase ”,„ Sănătate și dezvoltare durabilă ”,„ Sănătate și bunăstare „,” Valori și beneficii ale naturii „, expoziția” Ierburi medicinale „, seminar Lectură pentru bunăstare,” Sănătos -Simpozion Living, Healthy Life „, Grand quiz – concurs de cunoștințe generale despre partenerii proiectului.
 Lansarea proiectului s-a realizat la școală în cadrul consiliului profesoral, la întâlnirile cu părinții , elevii și reprezentanții comunității locale , în luna octombrie a acestui an. A fost primit cu bucurie de către întreaga comunitate fiind considerat o oportunitate , dar și o provocare.